ทุก ๆ ไฟล์ที่ท่านสร้างต้องโหลดไปไว้ในเครื่องของท่าน เนื่องจากทางเว็บเราไม่มีฐานข้อมูลของท่าน จะไม่สามารถรันงานที่ท่านสร้างขึ้นในเว็บเราได้นะครับ ขอบคุณครับ

ข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น

รายการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นระบบจะทำการลบไฟล์ที่สร้างขึ้นทันที เมื่อคลิกโหลดไฟล์

ค้นหา:   Cancel Search

ชื่อไฟล์ ดูตัวอย่าง ดาว์นโหลด
File System For Sharing
[File System] class
[File System] DatetimeFormat.class.php
[File System] css
[File System] bootstrap.min.css
[File System] datepicker.css
[File System] pagation-style.css
[File System] page-style.css
[File System] style_login.css
[File System] img
[File System] add-user.png
[File System] cancel.png
[File System] checkout.png
[File System] del.png
[File System] del2.png
[File System] download.jpg
[File System] download1.jpg
[File System] edit.jpg
[File System] edit.png
[File System] edit2.png
[File System] file_delete.png
[File System] images.png
[File System] inbox.png
[File System] info.png
[File System] info2.jpg
[File System] menu.png
[File System] more.png
[File System] photo.png
[File System] pkcheckout.png
[File System] pkcheckout1.png
[File System] pkclear.png
[File System] pkshop.jpg
[File System] search.jpg
[File System] setting.png
[File System] setting2.png
[File System] js
[File System] del.js
[File System] jqueryui_datepicker_thai_min.js
[File System] pkaddshop.js
[File System] pkmanageshop.js
[File System] search.js
[File System] shopping
[File System] pkcheckout.php
[File System] pkclearshop.php
[File System] pkdel.php
[File System] pkdelshop.php
[File System] pksaveshop.php
[File System] pkshop.php
[File System] pkshowshop.php
[File System] pkupdateshop.php