ทุก ๆ ไฟล์ที่ท่านสร้างต้องโหลดไปไว้ในเครื่องของท่าน เนื่องจากทางเว็บเราไม่มีฐานข้อมูลของท่าน จะไม่สามารถรันงานที่ท่านสร้างขึ้นในเว็บเราได้นะครับ ขอบคุณครับ

แบบฟอร์มการสร้าง Shopping Cart